1. Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Wszystko jest zależne od rodzaju rozwodu. Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie. Dlatego warto zawsze, jeżeli jest tylko taka możliwość, ustalić wspólnie  stanowiska procesowe małżonków przed wszczęciem postępowania o rozwód. Aby uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie rozwodowej  istotne  jest wypracowanie wspólnych albo jak najmniej rozbieżnych stanowisk procesowych małżonków. W przypadku ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie należy spodziewać się minimum dwóch rozpraw. Niestety w zależności od dowodów jakie mają być przeprowadzonych w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie postępowanie rozwodowe może się toczyć od kilku dni do kilku lat.
  2. Porozumienie między małżonkami we wszystkich istotnych sprawach oznacza między innymi, że: małżonkowie nie chcą ustalać, kto ponowi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, została ustalona kwestia opieki i kontaktów  ze  wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalono kwotę alimentów na dziecko.
  3. Na długość procesu bardzo istotnie wpływają kwestie błędów formalnych. Dlatego warto poprawnie  sporządzić pozew oraz odpowiedź na pozew, aby uniknąć braków formalnych i jakichkolwiek niejasności.  W celu wyeliminowania błędów formalnych zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@rozwodzesie.pl.
  4. Jeśli małżonkowie wcześniej nie ustanowili rozdzielności majątkowej, to po rozwodzie pojawia się kwestia podzielenia wspólnego dorobku  Sąd w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków może dokonać podziału majątku wspólnego. Jest to jednak niedopuszczalne, gdyż spowoduje przedłużenia postępowania sądowego. W praktyce do podziału majątku wspólnego dochodzi podczas  rozwodu, dochodzi tylko wówczas, gdy małżonkowie wcześniej uzgodnili jego warunki.
  5. Dowody podczas postępowania rozwodowego są bardzo ważne, gdy dochodzi się rozwodu z winy współmałżonka. Przygotowując się do postępowania rozwodowego należy staranie przygotować strategię procesową. Aby Sąd w postępowaniu o rozwód mógł orzec o wyłącznej winie małżonka, w toku postępowania rozwodowego strona wnioskująca o winie współmałżonka musi być uznana za niewinną rozpadu tego związku. W przypadku, gdy Sąd uzna, iż małżonek wnoszący o rozwód jest nawet w  minimalnym stopniu winny rozpadowi małżeństwa nie będzie można dążyć do orzeczenia wyłącznej winy drugiego małżonka.
  6. Katalog dowodów wykorzystywanych podczas rozprawy rozwodowej jest nieograniczony. Najczęściej jednak dowodami w postępowaniu są: zeznania świadków, zeznania stron, dowody z dokumentów, nagrania filmowe lub dźwiękowe, korespondencja e-mail lub SMS, rozliczenia podatkowe stron, faktury z wydatków ponoszonych na dziecko. W przypadku zdrady bardzo często sprawozdania z czynności detektywistycznej.
  7. Koszty: Podstawowy koszt, na który należy się przygotować to opłata sądowa w wysokości 600 zł. Kolejny koszt dotyczy podziału majątku. Jeśli strony zgadzają się, co do ustaleń w tym temacie, to koszt wyniesie 300 zł. Kwotę 1000 złotych, trzeba uiścić , gdy to sąd ma zdecydować o podziale majątku. Do powyższych kosztów należy doliczyć opłatę dla pełnomocnika (w przypadku jego posiadania), która jest ustalana indywidualnie w zależności od skomplikowania sprawy.
  8. Różnica między rozwodem a separacją jest  taka, iż małżonek, który  pozostaje w separacji nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego( tak jak jest w przypadku rozwodu). Dodatkowo małżeństwo  pozostająca w separacji może być nadal zobowiązana do wzajemnej pomocy. Orzeczenie separacji skutkuje powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej, czyli  że nie istnieje  już majątek wspólny, ale wyłącznie  osobisty. W orzeczeniu separacji sąd może rozstrzygnąć również o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim wspólnym dzieckiem.

Przydatne linki:

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/254/wzory – wzory pism tj. pozwu o rozwód i pozwu o separację