Karolina Stanek Rozwód bez udziału małżonka

Rozwód przed Sądem bez udziału pozwanego małżonka

Jeżeli zastanawiasz się czy możliwe jest aby Sąd orzekł rozwód najlepiej już na pierwszej rozprawie ale jednocześnie bez udziału w niej pozwanego małżonka, poniżej kilka słów jakie warunki muszą zostać spełnione aby tak się stało.

Na wstępie zwracam uwagę, że w sytuacji kiedy pozwany małżonek będzie miał wolę stawienia się w Sądzie w celu zajęcia stanowiska, to oczywiście nie jesteś w stanie pozbawić go tego prawa. Coraz częściej jednak mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy pozwanym wcale nie zależy na chodzeniu po Sądach. Wynika to najczęściej z faktu, że wiele osób pracuję za granicą i tam ma centrum życiowych interesów, a co za tym idzie nie chcą poświęcać ani czasu ani pieniędzy na specjalny przyjazd do Polski na sprawę rozwodową. Jest też taka grupa osób, które niespecjalnie interesują się swoimi sprawami, zwłaszcza kiedy rozwód ma być jedynie formalnością, gdyż małżonkowie od dawna wiodą oddzielne życie i dodatkowo nie mają dzieci, wówczas również może się okazać że pozwany małżonek nie pojawi się na rozprawie.

Czy sam brak stawiennictwa pozwanego małżonka na rozprawie może już zwiastować wydanie wyroku rozwodowego zaocznego (bez jego obecności)?

-Odpowiedź brzmi nie, to jeszcze za mało. Sąd orzekając rozwód orzeka czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują jednak, że Sąd odstąpi od orzekania o winie na zgodny wniosek stron. Zatem małżonek może się nie pojawić ale musi złożyć odpowiedź na pozew, z której będzie wynikać że wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, dodatkowo powinien w treści odpowiedzi wskazać również, iż wnosi o nieprzeprowadzenia dowodu z jego przesłuchania w Sądzie.

Czy jest możliwe wydanie wyroku zaocznego rozwodowego z orzeczeniem, iż winę za rozkład pożycia ponosi jedynie pozwany małżonek który jednocześnie nie pojawił się na rozprawie?

-Tak.  Oczywiście taka sytuacja nie zdarza się często ale jest to możliwe. Jeżeli dowody przedstawione przez powoda (czyli małżonka który wystąpił o rozwód) jednoznacznie wskazują na wyłączną winę w rozkładzie pożycia po stronie pozwanego małżonka, który z kolei nie pojawia się na rozprawach, Sąd może wydać taki wyrok. Zazwyczaj taki wyrok nie zapadnie na pierwszej rozprawie, ale w sytuacji kiedy pozwany nie stawi się również (bez usprawiedliwienia) na kolejnej rozprawie, jest wysoce prawdopodobne że taki wyrok zapadnie. Ze swojej praktyki miałam do czynienia z tego typu sytuacjami, kiedy w stosunku do pozwanych zostały wydane prawomocne wyroki karne np. za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną, wówczas w pozwie podnosiliśmy tą okoliczność, następnie Sąd sprowadzał akta sprawy karnej w celu weryfikacji prawdziwości twierdzeń i w obliczu braku stawiennictwa drugiej strony, zapadały wyroki rozwodowe z wyłącznej winy pozwanego bez jego udziału w sprawie.

Karolina Stanek

Radca prawny