KarolinaStanej_RozwódPrzedNotariuszem kopia

Rozwód przed notariuszem! – czy zmiany jakie wprowadzono we Francji w tym zakresie czekają nas również w Polsce?

Od 2017 r. francuski ustawodawca wprowadził możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód za porozumieniem stron poprzez jego rejestrację przed notariuszem.

W dotychczasowym porządku prawnym Francji, sprawy rozwodowe były przeprowadzone przez właściwe Sądy. Obecnie jeżeli jest zgoda małżonków co do rozwiązania małżeństwa, można udać się do notariusza i zarejestrować rozwód. Konieczne jest przy tym aby każdy z małżonków był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), którego obowiązkiem jest zagwarantowanie skrupulatnego sporządzenia aktu porozumienia w tym zakresie, który uwzględni interesy każdej ze stron.

Jeżeli jednak niepełnoletnie dziecko jednego z małżonków zażąda wysłuchania przed Sądem, wówczas sprawa rozwodowa będzie musiała być rozpatrywana przed Sądem.

Termin na ewentualne odstąpienie od aktu rozwodu wynosi 15 dni, jest to czas tożsamy z uprawomocnieniem się wyroków rozwodowych, w tym czasie każdy z małżonków może jeszcze zmienić zdanie.

We Francji większość adwokatów była przeciwna tej reformie, negatywne głosy płyną również ze środowisk i stowarzyszeń wspierających ochronę rodziny i praw dziecka.

Głównym powodem wprowadzenia reformy był ogrom spraw w toku w tym zakresie który blokował i utrudniał pracę sędziów. Według danych podawanych przez jeden z Instytutów Badań Ekonomicznych, w 2014 roku we Francji orzekało się średnio 338 rozwód dziennie, z czego ponad połowa obywała się za porozumieniem stron.

Na razie nie słychać aby polski ustawodawca zamierzał wprowadzić adekwatne zmiany do naszego systemu prawnego, być może w przyszłości to się zmieni.