Koszty rozwodu Karolina Stanek

Realne koszty rozwodu

Opłata od pozwu rozwodowego

Składając do Sądu pozew o rozwód, musisz załączyć szereg dokumentów, wśród nich konieczne jest również dołączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od pozwu o rozwód pobierana jest opłata stała w kwocie 600 zł. Należy jednak pamiętać, że w razie gdy rozwód zostanie orzeczony na Wasz zgodny wniosek, bez orzekania o winie, wówczas Sąd zwróci wam połowę opłaty w kwocie 300 zł, już po uprawomocnieniu się wyroku.

Odpisy aktów stanu cywilnego

Przy składaniu pozwu, koniecznie załącz odpisy aktów stanu cywilnego: odpisu aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci. Jeżeli nie posiadasz odpisów wskazanych dokumentów, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć wniosek o ich wydanie (zwykle można to załatwić natychmiast). Koszt odpisu aktu stanu cywilnego to obecnie 22 zł za jeden odpis skrócony.

Koszty związane z reprezentacją przez radcę prawnego albo adwokata

Stawki wynagrodzeń kancelarii i profesjonalnych pełnomocników za reprezentację w sprawie rozwodowej są zależne od miasta, kancelarii, złożoności sprawy i ilości rozpraw jakie będą miały miejsce w sprawie. Na złożoność sprawy zwykle składają się następujące okoliczności; czy rozwód ma zapaść z orzeczeniem o winie, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, czy jest zgoda co do dalszych losów dzieci – ich miejsca zamieszkania, utrzymania itp., czy drugi z małżonków również chce rozwodu czy będzie próbował jedynie utrudniać przebieg sprawy. Zwykle stawki za rozwód wahają się od 1.500 zł do nawet 5.000 zł i zawierają w cenie: reprezentację przed Sądem I instancji, opracowanie pozwu wraz z wykazem potrzebnych załączników, spotkania z klientem w kancelarii, rozmowy z drugą stroną i jej pełnomocnikiem (jeśli wyniknie taka konieczność i będzie to w interesie klienta), kontakt telefoniczny i mailowy z pełnomocnikiem, udział w rozprawach, opracowywanie wszelkich pism incydentalnych takich jak wnioski dowodowe, odpowiedzi na pisma drugiej strony itp. Niektóre kancelarie w podanej cenie oferują również w razie konieczności sporządzenie wniosku o ewentualne zabezpieczenie alimentów na czas prowadzenia postępowania lub ich zasądzenia na rzecz małoletnich dzieci.

Koszty poprowadzenie sprawy rozwodowej przez nas:

 • Rozwód bez orzekania o winie, w sprawie gdzie małżonkowie nie mają małoletnich dzieci 1500 – 2000 zł
 • Rozwód bez orzekania o winie, w sprawie gdzie małżonkowie mają małoletnie dzieci 2000 – 2500 zł
 • Rozwód z orzeczeniem o winie, w sprawie gdzie małżonkowie nie mają małoletnich dzieci 2000 – 2500 zł
 • Rozwód z orzeczeniem o winie, w sprawie gdzie małżonkowie mają małoletnie dzieci 2500 – 3500 zł
 • Konsultacja w sprawach małżeńskich – 150 zł (1 godzina)

Podane ceny są cenami brutto. Stan na dzień 7 lutego 2017 r.

Podane ceny obejmują:

 • reprezentacja przed Sądem I instancji
 • opracowanie pozwu wraz z wykazem potrzebnych załączników
 • dwa spotkania w kancelarii bez limitu czasowego
 • nieograniczony kontakt telefoniczny i mailowy
 • udział w dwóch rozprawach
 • opracowanie wszelkich pism incydentalnych, jakie będą konieczne w postępowaniu w I instancji
 • wniosek o ewentualne zabezpieczenie alimentów na czas prowadzenia postępowania lub ich zasądzenie na rzecz małoletnich dzieci

Alimenty dla małżonka – wniosek płatny dodatkowo

Współpracujemy z psychologiem wspierających małżonków w trakcie procesów rozwodowych, jak również agencją detektywistyczną.