Eine junge Rechtsanwältin sitzt an ihrem Schreibtisch im Büro

Czy pomoc prawnika jest niezbędna w procesie rozwodowym?

Dzisiaj temat mniej formalny:)

Inspiracją do tego wpisu są moje rozmowy zarówno z klientami kancelarii,  jak również  te nieformalne w gronie znajomych. Zdarza się, że klienci, którzy zostali pozwani w sprawie o rozwód, zgłaszają się do mnie gdyż uważają, że skoro ich mąż lub żona są reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika to oni też powinni.

Otóż nie ma obowiązku i przymusu reprezentacji w sprawach rozwodowych przez radców prawnych czy adwokatów, co oznacza, że możesz sam się reprezentować. Zazwyczaj jednak rozwód jest jednym z bardziej stresujących zdarzeń w życiu, więc pomoc osoby trzeciej – w tym wypadku zawodowego pełnomocnika – korzystnie wpływa na usprawnienie całego przebiegu procesu, jak również pomaga odciążyć  klienta – i tak w tym trudnym dla niego czasie – z dodatkowych obowiązków wynikających z toczącego się postępowania.

Korzyści jakie możesz uzyskać w razie powierzenia prowadzenia swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi to:

  • Dostęp do wiedzy – będziesz wiedział jak dokładnie przebiega proces, czego możesz się spodziewać, na co się przygotować aby zminimalizować stres w trakcie samego procesu;
  • Pomoc w przygotowaniu pism procesowych in. : pozwu, odpowiedzi na pozew, pism procesowych składanych w trakcie postępowania, wniosków dowodowych. Profesjonalny pełnomocnik powinien zebrać od Ciebie jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności związanych z powodami rozpadu pożycia, ewentualnej winy stron, itp., a następnie poukładać te informacje w logiczną i spójną całość, co z pewnością będzie działać na Twoją korzyść;
  • Dostaniesz wskazówki jakie dowody którymi dysponujesz są najbardziej przydatne i ewentualnie w jakich ilościach. Często klienci na jedną okoliczność są chętni zgłaszać bardzo dużą ilość dowodów np. zdjęć, maili, itp., które jedynie przedłużają postępowanie a wcale nie gwarantują pomyślnego zakończenia. Ważna jest jakość dowodów a nie ich ilość, oraz fakt czy dany dowód faktycznie jest dowodem na okoliczność którą chcesz udowodnić;
  • Prawnik będzie przy okazji kimś obiektywnym, kto może lepiej ocenić całokształt okoliczności w sposób rzeczowy;
  • Obecność pełnomocnika na rozprawie rozwodowej pozwoli na ograniczenie twojego stresu, prawnik może również w twoim imieniu zadawać pytania drugiej stronie, świadkom, jak również Tobie.

Przy wyborze prawnika klienci często poszukują osób, od których oczekują, że w trakcie procesu „pogrążą” drugą stronę – będą udowadniać winę drugiej strony za wszelką cenę.  Często jednak taki sposób prowadzenia sprawy jest mniej merytoryczny a powoływane dowody czasem nie służą niczemu oprócz sprawienia dodatkowej przykrości małżonkowi. Ja osobiście zachęcam do wyciszenia się i koncentracji na faktach. Jeśli druga stronna jest winna lub współwinna rozpadu pożycia, to należy to udowodnić, jednak ważne jest aby dostosować środki i przedstawiane dowody do  celu jaki się chce osiągnąć. Uważam, że rozwód w sam sobie potrafi być ciężkim przeżyciem więc nie ma potrzeby jeszcze sobie tego utrudniać.

Karolina Stanek

Radca prawny