Co robić w razie braku porozumienia

Co robić w razie braku porozumienia z małżonkiem w zakresie sprzedaży nieruchomości wspólnej?

Macie wspólną nieruchomość – dom, mieszkanie czy też działkę, jednak nie możecie się porozumieć co z nią dalej zrobić – sprzedać, wynająć czy też wstrzymać się z jakimikolwiek działaniami? Może zastanawiacie się czy nie przekazać nieruchomości waszemu dziecku w formie darowizny?

Często spotykam się z sytuacjami gdzie jedno z małżonków chce za wszelką cenę zatrzymać nieruchomość – najczęściej dotyczy to działek, gdyż mieszkanie można łatwo wynająć, w przypadku działki zwykle nie czerpiemy z niej dochodów a jedynie płacimy podatki. Czasem sprzedaż jest najlepszym wyjściem jeżeli potrzebujecie pieniędzy np. na wydatki związane z dziećmi, które chcą opuścić rodzinne gniazdo i potrzebują wsparcia finansowego od rodziców. Zdarza się jednak że jedno z małżonków ma odmienne poglądy co do wspierania dzieci i uważa, że powinny one samodzielnie zacząć na siebie zarabiać a działka może się jeszcze przydać, może jej wartość wzrośnie itd.

Ustawodawca przewidział taką sytuacją i tym samym możecie w sytuacji braku porozumienia zwrócić się do Sądu z wnioskiem o wydanie zgody na dokonanie czynności bez zgody współmałżonka przykładowo na sprzedaż nieruchomości wspólnej, czy też zgodę na dokonanie darowizny na rzecz dziecka.

W trakcie postępowania przed Sądem, każda ze stron będzie miała możliwość zaprezentowania swojego stanowiska w tym przedmiocie, a to Sąd ostatecznie podejmie decyzję. Rozstrzygnięcie powinno być korzystne dla rodziny, a niekoniecznie dla wnioskodawcy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje dokładnie do jakich czynności potrzebna jest zgoda obydwu małżonków, między innymi do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

 

W razie dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu.