Contact and communication icons, telephone, at sign, mobile and mail, on four white cards spread over textured rustic wooden boards.

Chcesz wiedzieć jakie dowody przeprowadza się zwykle podczas podstępowania w sprawie o rozwód?

W postępowaniu którego przedmiotem ma być orzeczenie przez sąd rozwodu, Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe przede wszystkim celem wyjaśnienia i ustalenia okoliczności które spowodowały, że między Tobą i twoim małżonkiem lub małżonką doszło do trwałego i zupełnego zerwania więzi uczuciowych, duchowych, fizycznych, gospodarczych itp. (potocznie nazywa się to rozpadem pożycia).

Podstawowym i zarazem obowiązkowym dowodem w sprawie o rozwód będzie przesłuchanie przez sąd obojga małżonków. Jeżeli rozwód ma być orzeczony na wasz zgodny wniosek, bez orzekania o winie i nie macie wspólnych małoletnich dzieci, to czasem ten dowód powinien wystarczyć do zamknięcia postępowania i orzeczenia rozwodu.

W sytuacji jeżeli tylko jedno z was chce rozwodu, bądź występuję żądanie o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z was, wówczas konieczne będzie wskazanie dodatkowych dowodów.

Dowody w sprawach rozwodowych:

– przesłuchanie świadków – mogą to być osoby bliskie z rodziny bądź znajomi którzy dysponują wiedzą na temat waszych wzajemnych relacji, zachowania względem siebie, stosunków z dziećmi, przyczyn rozpadu pożycia itp. Pamiętaj że są pewne ograniczenia co do tego kto może być świadkiem, w szczególności nie mogą być świadkami wasze dzieci jeżeli nie ukończyły 17 roku życia;

– odpisy aktów stanu cywilnego (należy je obowiązkowo załączyć do pozwu), które potwierdzają fakt, że jesteście małżeństwem, dodatkowo konieczne są odpisy aktów urodzenia dzieci, jeżeli oczywiście mieliście dzieci;

– dokumenty zarówno te prywatne jak i urzędowe. Zgodnie z ostatnią nowelizacją Kodeksu cywilnego, dokumentem jest obecnie nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Oznacza to, że obecnie również wszelkie informacje zawarte na trwałych nośnikach będą mogły stanowić dowód z dokumentu. W praktyce będą to dowody zarówno z papierowych form dokumentów, jak również dowody ze zdjęć, płyt, nagrań, filmów, zapisy rozmów mailowych czy smsowych;

– opinia biegłego, w procesach rozwodowych w wyjątkowych sytuacjach może to być np. lekarz psychiatra, który oceni stan umysłowy jednego z małżonków;

– wywiad środowiskowy, służy zazwyczaj sprawdzeniu warunków w jakich wychowują się dzieci.

Jeżeli masz jakieś pytania związane z tym tematem to zapraszam Cię do kontaktu.

Karolina Stanek

Radca prawny